Giới thiệu

LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY

truong khoa

Ths.Ds NGUYỄN ANH PHƯƠNG

 Trưởng khoa

pho khoa

         Ths.Ds LẠI VIỆT HÀ

            Phó trưởng khoa

pho khoa1

Ths.Ds NGUYỄN THANH HẢI

         Phó trưởng khoa

Thành lập: 21/11/1979

– Tổng số nhân viên: 26

+ Thạc sỹ dược học: 04

+ Dược sỹ đại học: 01

+ Dược sỹ trung học: 19

* Trưởng khoa qua các thời kỳ:

DS Đào Thúy Phi

DS Nguyễn Thị Bạch Kim

DS Phạm Kim Liên

Ths.DS Lê Thị Kim Thanh

* Thành tích đã đạt được qua 35 năm:

  • Khoa nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể khoa Lao động giỏi”, “Tập thể Người tốt việc tốt” cấp ngành, tổ công đoàn vững mạnh, xuất sắc.
  • DS. Phạm Kim Liên đạt danh hiệu “người tốt việc tốt” cấp nghành (1994-2004) cấp thành phố (1998-2000), “Lao động giỏi “cấp nghành (1995-1998) cấp thành phố 2003. Năm 1997 được UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen , và sở y tế. Khen có thành tích trong công tác dược.
  • DS. Lê Thị Kim Thanh liên tục đạt danh hiệu “người tốt việc tốt” “lao động giỏi” cấp nghành (2005-2012) đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua”cấp thành phố , đạt”gia đinh văn hóa”cấp nghành 2009.