Chào mừng bạn tới Khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Giới thiệu

Thành lập: 21/11/1979

– Tổng số nhân viên: 24

+ Thạc sỹ dược học: 04

+ Dược sỹ đại học: 01

+ Dược sỹ trung học: 19

Trưởng khoa qua các thời kỳ:

DS Đào Thúy Phi

DS Nguyễn Thị Bạch Kim

DS Phạm Kim Liên

Ths. DS Lê Thị Kim Thanh

Chức năng

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

+ Quản lý, cung ứng thuốc, hóa chất đầy đủ, kịp thời có chất lượng cho nhu cầu chẩn đoán, điều trị.

+ Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

+ Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

+ Quản lý hoạt động Nhà thuốc bệnh viện, tham gia quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Dịch vụ

Thông tin thuốc

Văn bản, quản lý